Njoftime

AKBN pjesëmarrëse në konferencën e organizuar nga Komisioni Ekonomik për Evropën në Kombet e Bashkuara (UNECE), datat 9-11 Mars 2022, Yerevan Armeni.

16. 03. 2022

Në datat 9-11 Mars 2022 në Yerevan të Armenisë, u organizua nga Komisioni Ekonomik për Evropën në Kombet e Bashkuara (UNECE)  konferenca me titull  “Mbi zbulimin e mundësive të tregut për rritjen...

Lexo më shumë >

Njoftim në lidhje mbi raportimet e subjekteve minerare

28. 02. 2022

Në zbatim të ligjit minerar 10304 i ndryshuar  me nr.65/2021, subjektet minerare duhet të raportojnë informacionet e tyre në fund të 6 mujorit dhe në fund të vitit.

Lexo më shumë >

AKBN në bashkëpunim me UNECE organizon trajnimin me temë; “Praktikat më të mira për ndërmarrjet shumë të vogla, të vogla, dhe të mesme në Shqipëri, në fushën e burimeve të rinovueshme të energjisë”

20. 01. 2022

AKBN në bashkëpunim me UNECE organizoi sot trajnimin me temë: “Praktikat më të mira për ndërmarrjet shumë të vogla, të vogla dhe të mesme në Shqipëri në prodhimin e produkteve...

Lexo më shumë >

Analizë e sektorit minerar dhe efikasiteti i rentës minerare

26. 11. 2021

Drejtoria Minerare në AKBN, në datën 24 Nëntor 2021 organizoi një analizë të këtij sektori  me qëllim diskutimin  dhe zgjidhjen e disa  problematikave lidhur me rentën minerare. Analiza u krye...

Lexo më shumë >

Projekti Blu Deal, AKBN në bashkëpunim me shkollat për energjinë e pastër

23. 11. 2021

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore është partner i Projektit Europian BLUE DEAL, një iniciativë e bashkëfinancuar nga Fondi Europian i Zhvillimit Rajonal dhe Fondi IPA për kapitalizimin e programit Blu...

Lexo më shumë >

AKBN në Samitin “Balkan Power 2021”

09. 11. 2021

Në datat 9-10 Nëntor,  organizohet  në Beograd, Samiti “Balkan Power 2021” me një pjesëmarje të gjerë nga rajoni i Ballkanit. Takimi ka për qëllim harmonizimin dhe bashkëpunimin e vendeve të...

Lexo më shumë >

AKBN-KPPM shkëmbejnë eksperiencat në fushën e minierave

04. 11. 2021

Në datën 3 Nëntor 2021, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore priti në një takim një delegacion të Komisionit të Pavarur për Minierat dhe Mineralet në Kosovë. Anëtarët e KPMM u...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

01. 11. 2021

Në bazë të Nenit 26, kreu VI i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë  për vende të lira në organikën e AKBN-së, shpallet...

Lexo më shumë >