Raporte të AKBN

Regjistri i lejeve minerare aktive

10. 04. 2019

Regjistri i Lejeve Minerare Aktive Tetor 2020

Lexo më shumë >

Progres Raporti i Burimeve të Rinovueshme

07. 03. 2019

Progres Raporti i Burimeve të Rinovueshme për vitin 2017-2018 CP_RES Progress Report_template_Albania-2017-2018 Progres Raporti i Burimeve të Rinovueshme për vitin 2016-2017 CP_RES Progress Report_template_Albania-2016-2017

Lexo më shumë >

“Prodhim – Tregtim – Shpërndarje e Naftës në Shqipëri (naftë bruto)” për vitin 2015.

17. 08. 2015

Raport në bazë 3-mujore me të dhëna për “Prodhim – Tregtim – Shpërndarje e Naftës në Shqipëri  (naftë bruto)” për vitin 2015. “Prodhim – Tregtim – Shpërndarje e Naftës në...

Lexo më shumë >

Bilanci Energjitik

17. 06. 2014

BILANCI ENERGJITIK është një dokument që paraqet situatën aktuale dhe rekomandon veprimet dhe ndryshimet që duhet të ndërmerren për të ardhmen në sektorin e energjisë në Republikën e Shqipërisë. Në...

Lexo më shumë >