Raporte Drejtoria Hidrokarbure

“Prodhim – Tregtim – Shpërndarje e Naftës në Shqipëri (naftë bruto)” për vitin 2015.

17. 08. 2015

Raport në bazë 3-mujore me të dhëna për “Prodhim – Tregtim – Shpërndarje e Naftës në Shqipëri  (naftë bruto)” për vitin 2015. “Prodhim – Tregtim – Shpërndarje e Naftës në...

Lexo më shumë >