Kuadri Ligjor i AKBN

Ligji Nr. 8987 dt. 24.12.2002 – Për krijimin e kushteve lehtësuese për ndërtimin e burimeve të reja të prodhimit të energjisë elektrike

24. 12. 2002

L I G J Nr. 8987, datë 24.12.2002 PËR KRIJIMIN E KUSHTEVE LEHTËSUESE PËR NDËRTIMIN E BURIMEVE TË REJA TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE Në mbështetje të neneve 78 pika...

Lexo më shumë >

Ligji Nr. 8937 dt 12.9.2002 – Për ruajtjen e nxehtësisë në ndërtesa

11. 09. 2002

Nr. 8937, datë 12.9.2002 PËR RUAJTJEN E NXEHTËSISË NË NDËRTESA Në mbështetje të neneve 78, 81 pika 1 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,...

Lexo më shumë >

VKM Nr. 584 dt. 2.11.2002 – Për kursimin e energjisë dhe ruajtjen e ngrohtësisë në ndërtime

02. 11. 2000

VENDIM Nr.584, datë 2.11.2000 PËR KURSIMIN E ENERGJISË DHE RUAJTJEN E NGROHTËSISË NË NDËRTIME Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, dhe të neneve 4 dhe 18, të ligjit nr.8402,...

Lexo më shumë >