Lajmet

Shpallet vend i lirë pune

07. 02. 2018

Në bazë të Nenit 26, kreut VI i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë  për vende të lira në organikën e AKBN-së, shpallet...

Lexo më shumë >

Interreg Shqipëri-Greqi, AKBN fituese e projektit LED

06. 02. 2018

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore është fituese e projektit LED. Projekti, me titull   “Mënyra kryesore për të përmirësuar eficencën e energjisë në shkollat publike dhe përhapja e përdorimit të shfrytëzimit...

Lexo më shumë >

Njoftim për subjektet minerare

30. 01. 2018

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN), njofton të gjithë subjektet e pajisur me leje minerare se, sot me datë 30.01.2018, ora 24.00 skadon afati për:   – Raportimin Vjetor për...

Lexo më shumë >

Shpallet vend i lirë pune

24. 01. 2018

Në bazë të Nenit 26, kreut VI i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë  për vende të lira në organikën e AKBN-së, shpallet...

Lexo më shumë >

Shpallet vend i lirë pune

24. 01. 2018

Në bazë të Nenit 26, kreut VI i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë  për vende të lira në organikën e AKBN-së, shpallet...

Lexo më shumë >