Lajmet

Njoftim për vend të lirë pune

23. 05. 2022

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >

AKBN në bashkëpunim me kompaninë Austriake Wasserkraft organizon workshopin me temë “Turbina dhe Inxhinieria Hidroelektrike”

26. 04. 2022

Sot në ambientet e “Tirana International Hotel”, AKBN në bashkëpunim me kompaninë e mirënjohur Austriake Wasserkraft si dhe me mbështetjen dhe praninë e Z.Ambasador të Austrisë pranë vendit tonë Z.Christian...

Lexo më shumë >

Projekti “Blue Deal”, AKBN pjesë e Forumit të Biznesit në Valencia

24. 03. 2022

Në kuadër të Projektit “Blue Deal” në datat 23, 24 dhe 25 Mars në Valencia u zhvillua Forumi i Biznesit, me pjesëmarrjen e partnerëve të projektit dhe përfaqësues të ndërmarrjeve...

Lexo më shumë >

AKBN pjesëmarrëse në konferencën e organizuar nga Komisioni Ekonomik për Evropën në Kombet e Bashkuara (UNECE), datat 9-11 Mars 2022, Yerevan Armeni.

16. 03. 2022

Në datat 9-11 Mars 2022 në Yerevan të Armenisë, u organizua nga Komisioni Ekonomik për Evropën në Kombet e Bashkuara (UNECE)  konferenca me titull  “Mbi zbulimin e mundësive të tregut për rritjen...

Lexo më shumë >

AKBN në bashkëpunim me UNECE organizon trajnimin me temë; “Praktikat më të mira për ndërmarrjet shumë të vogla, të vogla, dhe të mesme në Shqipëri, në fushën e burimeve të rinovueshme të energjisë”

20. 01. 2022

AKBN në bashkëpunim me UNECE organizoi sot trajnimin me temë: “Praktikat më të mira për ndërmarrjet shumë të vogla, të vogla dhe të mesme në Shqipëri në prodhimin e produkteve...

Lexo më shumë >

Analizë e sektorit minerar dhe efikasiteti i rentës minerare

26. 11. 2021

Drejtoria Minerare në AKBN, në datën 24 Nëntor 2021 organizoi një analizë të këtij sektori  me qëllim diskutimin  dhe zgjidhjen e disa  problematikave lidhur me rentën minerare. Analiza u krye...

Lexo më shumë >

Projekti Blu Deal, AKBN në bashkëpunim me shkollat për energjinë e pastër

23. 11. 2021

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore është partner i Projektit Europian BLUE DEAL, një iniciativë e bashkëfinancuar nga Fondi Europian i Zhvillimit Rajonal dhe Fondi IPA për kapitalizimin e programit Blu...

Lexo më shumë >

AKBN në Samitin “Balkan Power 2021”

09. 11. 2021

Në datat 9-10 Nëntor,  organizohet  në Beograd, Samiti “Balkan Power 2021” me një pjesëmarje të gjerë nga rajoni i Ballkanit. Takimi ka për qëllim harmonizimin dhe bashkëpunimin e vendeve të...

Lexo më shumë >