Lajmet

Gjenevë, AKBN në Javën e Menaxhimit të Burimeve Natyrore me temë “Sigurimi i Qëndrueshmërisë në Menaxhimin e Burimeve ”

26. 04. 2023

Më datat 25-28 Prill 2023 në Gjenevë, Zvicër u organizua nga UNECE Java e Menaxhimit të Burimeve Natyrore me tematikë “Sigurimi i Qëndrueshmërisë në Menaxhimin e Burimeve “, duke përfshirë...

Lexo më shumë >

“AKBN pjesëmarrëse në takimin e Grupit të Punës për Statistikat e Energjisë, me vendet e BE dhe kandidate”.

18. 04. 2023

Më datat 18-20 Prill 2023 EUROSTAT është duke u organizuar  në Luksemburg  “Takimi i Grupit të Punës për Statistikat e Energjisë” me vendet e Bashkimit Europian si dhe me vendet...

Lexo më shumë >

Takimi shpjegues për direktivat e BE-së për kapitujt 15 për “Energjinë” dhe 21 për “Rrjetin Europian të Energjisë” në zyrat e BE në Bruksel

16. 03. 2023

Më datën 16 Mars 2023 në Bruksel u organizua takimi shpjegues për direktivat e BE-së, në mbështetje të kapitullit 15 “Energjia “dhe kapitullit 21 “Rrjeti Trans-Europian”. Për këtë qëllim, nga...

Lexo më shumë >

Njoftim për aplikim për Bllokun 5, në tokë – Application announcement for the Block 5, onshore

17. 10. 2022

Njoftim për aplikim për Bllokun 5, në tokë – Application announcement for the Block 5, onshore In accordance with the “Petroleum Law (Exploration and Production)”, No. 7746, dated 28.07.1993, which...

Lexo më shumë >

Akreditohet Laboratori Fizikokimik i Mineraleve në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore

22. 09. 2022

Akreditohet Laboratori Fizikokimik i Mineraleve në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore Certifikata e akreditimit

Lexo më shumë >

AKBN partnere zyrtare në Konferencën Ndërkombëtare ” 6th MINEX EUROPE MINNING & EXPLORATION FORUM”

08. 07. 2022

Në datat 5, 6 dhe 7 Korrik u zhvillua për herë të parë në Tiranë Konferenca Ndërkombëtare, edicioni i 6-të i Forumit “MINEX Europe Mining & Exploration”, me temë “Zhvillimi...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

23. 05. 2022

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >