Lajmet

Njoftim për aplikim për Bllokun 5, në tokë – Application announcement for the Block 5, onshore

08. 10. 2018

I. TERMS AND CONDITIONS FOR APPLICATION UNDER P.S.C.  In accordance with the “Petroleum Law (Exploration and Production)”, No. 7746, date 28.07.1993, which authorizes the Ministry to enter into a Petroleum...

Lexo më shumë >

Shpallet vend i lirë pune

25. 09. 2018

Në bazë të Nenit 26, kreut VI i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë  për vende të lira në organikën e AKBN-së, shpallet ...

Lexo më shumë >

Shpallet vend i lirë pune

27. 08. 2018

Në bazë të Nenit 26, kreut VI i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë  për vende të lira në organikën e AKBN-së, shpallet...

Lexo më shumë >

Shpallet vend i lirë pune

05. 07. 2018

Në bazë të Nenit 26, kreut VI i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë  për vende të lira në organikën e AKBN-së, shpallet...

Lexo më shumë >

Shpallet vend i lirë pune

05. 07. 2018

Në bazë të Nenit 26, kreut VI i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë  për vende të lira në organikën e AKBN-së, shpallet...

Lexo më shumë >