Lajmet

Njoftim për vend të lirë pune

16. 04. 2024

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

16. 04. 2024

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

08. 04. 2024

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

08. 04. 2024

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >

Workshop final: “Hartimi i gatishmërisë së Shqipërisë për një tranzicion të gjelbër dhe të drejtë në zonat post minerare të qymyrit”

05. 04. 2024

Në vijim të bashkëpunimit me Ekspertët e Zyrës Ekonomike të Kombeve të Bashkuara (UNECE), më datën 4 Prill 2024 në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore u organizua workshop-i final, i...

Lexo më shumë >

Takim konsultativ publik i AKBN- së me biznesin minerar

03. 04. 2024

AKBN, Drejtoria Minerare, organizoi në ambientet e AKBN, një takim konsultativ me tematikë: “Mbi ndryshimet dhe vendosjet e tarifave të reja të shërbimeve që do të kryhen nga AKBN në...

Lexo më shumë >

AKBN merr pjesë në workshopin me temë “Praktikat më të mira rregullatore dhe legjislative mbi qeverisjen në Sektorin Minerar në Shqipëri”

03. 04. 2024

Programi Amerikan i Zhvillimit të Legjislacionit Tregtar në bashkëpunim me Zyrën e Burimeve të Energjisë të Departamentit të Shtetit-SHBA zhvilluan sot më datë 2 prill në ambientet e Hotel “Garden...

Lexo më shumë >

NJOFTIM I AKBN-së PËR SUBJEKTET MINERARE!

02. 04. 2024

Njoftohen subjektet minerare  të marrin pjesë në takimin e dt.3 Prill 2024, ora 9.00 , në ambjentet e AKBN -së, me tematikë ,”Mbi ndryshimet dhe vendosjet e tarifave të reja të shërbimeve që do të...

Lexo më shumë >