Njoftime

Punësohen dy inxhinieret e reja në AKBN nga Programi Kombëtar i Praktikës së Punës

26. 10. 2020

Në zbatim të  Programit Kombëtar të Praktikës së Punës, që është punësimi dhe lidhja e kontratave të punës me 180 praktikantë të Thirrjes V për vitin 2020,  Agjencia Kombëtare e...

Lexo më shumë >

Risitë e takimit ndërmjet AKBN (Shqipëri) dhe KPMM (Kosovë):Buletin i përbashkët

23. 10. 2020

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN) dhe Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale  të Kosovës  (KPMM),organizuan në datën 22 Tetor 2020, një takim të përbashkët në ambjentet e AKBN-së,...

Lexo më shumë >

AKBN viziton investimin nga Antea Cement sha, për teknologjinë e zbatuar në industrinë minerare

30. 09. 2020

Në vazhdën e përmirësimit të proceseve teknologjike me një vëmendje të veçantë në komponentët mjedisorë dhe të lëndëve të para alternative, përfaqësuesit e kompanisë “Antea Cement” ftuan Drejtorin Ekzekutiv Adrian...

Lexo më shumë >

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore,sërish vijon traditën e dhurimit të gjakut

10. 09. 2020

Në mbështetje të “Programit të Dhurimit Vullnetar të Gjakut”, AKBN i përgjigjet si përherë thirrjes së Kryqit të Kuq Shqiptar për dhurimin e gjakut. Duke vlerësuar maksimalisht nevojat për gjak...

Lexo më shumë >

Njoftim për konsulent të jashtëm për Drejtorinë Hidrokarbure

29. 06. 2020

AKBN, Drejtoria Hidrokarbure kërkon një Konsulent të Jashtëm me ekspertizë në fushën e gjeologjisë, gjeofizikës, vlerësimit të rezervave, etj. Kriteret që duhet të përmbushë Konsulenti, janë si më poshtë vijon:...

Lexo më shumë >

Njoftim për subjektet minerare

04. 06. 2020

Pas ndërprerjes së përkohshme të mbledhjeve të Këshillit Teknik dhe të Komisionit të Miratimit të Planeve Vjetore të Punës për shkak të masave dhe luftës kundër përhapjes së koronavirusit (Covid-19),...

Lexo më shumë >

Njoftim për shoqëritë koncesionare të HEC-eve

04. 06. 2020

Pas pezullimit të përkohshëm të mbledhjeve të Grupit të Oponencës Teknike dhe procedurave të monitorimit të kontratave koncesionare dhe kontratave objekt i VKM Nr. 822, datë 07.10.2015, për shkak të masave parandaluese...

Lexo më shumë >

Njoftim mbi korrespondencat zyrtare me AKBN-në

16. 04. 2020

Në vijim të masave kundër përhapjes së koronavirusit (Covid-19), si dhe gatishmërisë së AKBN për të siguruar vijueshmërinë e punës pavarësisht situatës, Ju informojmë se të gjitha shkresat e kthyera...

Lexo më shumë >