Programi i transparencës së AKBN-ës

PROGRAMI I TRANSPARENCËS SË AKBN-SË

08. 09. 2015

LIDHJA NR. 1 PROGRAMI I TRANSPARENCËS PËR AGJENCIA KOMBËTARE E BURIMEVE NATYRORE I. HYRJE Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi...

Lexo më shumë >